Bugun...
Bizi izleyin:Mezopotamya Uygarlıkları-Akadlar- Elamlar

Tarih: 05-03-2019 11:33:14 Güncelleme: 05-03-2019 11:51:14 + -


Mezopotamya bölgesinde tarih de bir çok milletler medeniyet kurmuşlardır. Mezopotamya da Sümerler derin izler bırakmışlardır. Mezopotamya medeniyetin beşiklerinden biri sayılır.


Mezopotamya Uygarlıkları-Akadlar- Elamlar

 

AKAD DEVLETİ

Mezopotamya devletlerinden biride Akad Devletidir.

Kalde'de kurulan Sümer siteleri civarına M.Ö. 4000 in sonlarına doğru Arabistan’dan Samiler gelmeye başladı. Gitgide Samiler şehirlerde çoğunluğu teşkil ettiler.

Samilerin Ön Sümerler ve Sümerlerle kaynaşmasından melez bir ırk doğdu. Yalnız konuştukları dil daha ziyade Sami diline kaçıyordu. Bu yeni topluluğa Akad denildi.

Akadlar , Sargan adlı bir komutanın idaresinde Sümer egemenliğine son verdiler.

Hükümdarlık makamına oturan Sargan ile oğlu devirle inde Akad devleti bir imparatorluk haline girdi. Aşağı ve yukarı Mezopotamya ile Suriye’nin kuzey bölgesi ve Elam Akadların egemenliğini tanıdı. M.Ö. 254 yılın da Sümerlerin ayaklanmalarıyla Akad imparatorluğu yıkıldı.

 

 

ELAM DEVLETİ

Sinear'm doğusunda Dicle’nin kolları olan Kerha, Karun ırmaklarının suladıkları yerlerde Elamlar otururlardı. Bunlar da Sümerler gibi orta Asya’dan gelmişler, yerleştikleri bölgede birçok şehirler kurmuşlardı. Bunların içinde en önemlisi Sus şehri idi. Bütün Elamı egemenliği altına alan Sus hükümdarları bir zaman Sümer ve Akad üstünlüğünü tanımak zorunda kaldılar. Bazan da kendileri Kalde ve Sinear'da egemenlik kurdular. Elamlılara, Asur kırallarından Asur-Banipal son vermiştir.

 

BABİL  DEVLETLERİ:

Kalde'deki Babil şehrinde biri M.Ö. 2100-1800, diğeri  M.Ö. 612-53 ) yılları  arasında  olmak üzere iki  Babil  devleti yaşamıştır.  Birinci    Babil devletini  kuranlar       Suriye yoluyla Kaldeye gelen Samilerdir. Bunlar Sümer   siteleri. arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanarak M.Ö. 2100 yılında. Babil  şehrinde  bir devlet  kurdular .  Bu   devletin  dördüncü  ve en  büyük hüküm da rı Hammurabi zamanında Babil bir imparatorluk haline geldi.

Aşağı ve yukarı  Mezopotamya ile doğuda Elam ve batıda Akdeniz kıyılarına kadar  uzayan  yerler  imparatorluğun sınırlan içine girdi. Bu     hüküm  darlardan sonra  devlet yavaş yavaş gerilemeye başladı. Nihayet    M.Ö. 1800 yılında Etilerin saldırısıyla sona erdi. Sümerler elli yıl  kadar bağımsız    yaşadılar, bundan  sonra  Bağros dağlarında  oturan Kasitler, Kalde'yi işgal ettiler . Babilliler’le diğer Kalde şehirleri birkaç yüz yıl Kasitler'in ve daha sonra Asurlar'ın egemenlikleri altında yaşadılar.

 

II. BABİL DEVLETİ

 

Babil'e, birkaç yüzyıl sonra Suriye yolu ile gelen Sami Aramiler burada yeniden bir devlet kurdular . Bir müddet sonra Asurların egemenliğini kabul etmek zorunda kaldılar. Son Babil prensi Medlerle anlaşarak Asur devletine  M. Ö.  612   yılında son verdikten sonra Babil yeniden bağımsızlığını kazandılar.

 

M.Ö. 539 yılında Pers hükümdarı Kurus tarafından ortadan kaldırıldı. Persler Med­ ya devletine son verdikten sonra, bütün Mezopotamya, Suriye ve Filistin toprakları ile Anadolu ve Mısır ülkelerini de alarak bütün Ön Asya da egemenliklerini tanıttılar.

 

 

Mezopotamya Uygarlıkları

1) Sümerler (M.Ö. 4000 – M.Ö. 2350)

2) Akadlar (M.Ö. 2350 – M.Ö. 2100)

3) Babiller (M.Ö. 2100 – M.Ö. 539)

4) Asurlular (M.Ö. 2000 – M.Ö. 609)

5) Elamlılar (M.Ö. 3000 – M.Ö. 640)

 

 

 

Mezopotamya Uygarlıkları Özeti

 

1 –          Mezopotamya da ilk medeniyeti kuranlar Orta Asyalı Sümerlerdir.

2 -         Sümerler şehir devletleri kurmuşlardı.    Bunlar  sonraları  bir  şehir etrafında toplanarak          krallık    haline girmişlerdir.

3-            Sümer devletini Akadlar yıkmışlardır. Bunlar Sami aslındandır.

4-            Elamlar da  Sinearın doğusun­ da Sus şehri etrafında toplanarak bir krallık  halinde  yaşamışlardır.

5             Kaldede ki  I. Babil devletinin kurucuları Samilerdir. Hammurabi devrinde bu devlet bir imparatorluk durumuna girmiştir. M.  Ö. 1800  yılında Etiler I. Babil devletine son vermişlerdir.

6             II. Babil devletini kuranlar Samilerdir. (M. ö. 612 ). Bu devlet genişleyerek  Suriye, Filistini de içine almıştır. Pers hükümdarı Kurus M. Ö. 539 yılında bu devleti ortadan kaldırmıştır.

7             Sümer  siteleri  önceleri  ayrı ayrı birer prens tarafından idare edilirdi. Bunlar bir müddet kuvvetli krallık halinde yaşamışlardır. Akadlarla Babilliler de sonraki yüzyıllarda büyük devletler kurmuşlardır.

8              Sümerlerin yaya ve arabalı askerlerden olmak üzere kuvvetli orduları vardı. Akadlarla Babilliler bu alanda Sümerleri örnek tutmuşlardır.

9              İlk  hukuk fikrini  belirten Sümerli’lerdir . Babil hükümdarlarından Hammurabi Sümer ve Akad kaynaklarından faydalanarak kendi adıyla anılan kanunu bir taş üzerine yazdırmıştır.

10-         Sümerler  yer, gök ve yeraltı tanrılarına taparlardı. Tapınaklarına Ziggurat denirdi. Samiler de Sümerler gibi bir çok tanrılara taparlardı.

11            Sümer dili eski Türkçenin bir koludur. Çivi yazısını Sümerler icat etmişlerdir. Bu yazıyı Akadlarla Babilliler de kullanmışlardır. Sümerlerin parlak bir edebiyatı vardı. En güzel eserleri destanlardır.

12           -Sümerler bilim alanında çok ilerlemişlerdi. Akad ve Babilli’lerin bilgileri Sümerlere dayanır.

13           Sümerler -binalarını kerpiç ve tuğla ile yaparlardı. Bu binalar içinde en önemlileri Ziggurat'lardı.

14           Asurlar yukarı Mezopotamya da otururlardı. Asurlar birkaç defa kalkınmışlarsa da   en  parlak devirleri M. Ö. 8. ve 7. yüzyıllardır. Bu devirde Mezopotamya, Elam, Suriye ve Mısırı içine alan geniş bir  imparatorluk kurmuşlardı.

15-        Asurlar savaşçı, zalim bir kavimdi. Bunların devletine M. Ö. 612  de Med kıralı ile Babil prensi son vermiştir.

16 -        Asurların başkenti olan Ninova  şehri  yanında  hükümdar sarayları vardı.

1 7 -       Asurbanipal'in    kitapsarayı   eski  devirlerin  bilgilerini  Asurcaya çeviren tabletlerle doludur.

18  -       Asur kralları kuvvetli bir orduya dayanan zalim insanlardı.

19-         Asurlarda mimarlık ve heykeltraşlık çok ileri gitmişti.

 

 

 


FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Tarih Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Antalya Resim ve Fotoğrafları
  resim yok
 • Seydişehir Kuğulu Park
  Seydişehir Kuğulu Park
 • Fas Turizmi ve Fas Resimleri
  Fas Turizmi ve Fas Resimleri
 • Bir Gül Bahçesine Girercesine
  Bir Gül Bahçesine Girercesine
 • Poz veren hayvanlar
  Poz veren hayvanlar
 • Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
  Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Gönül Sultanları- Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi
  resim yok
 • Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
  Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
 • Frikik oyunu
  Frikik oyunu
 • Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
  Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
 • Bob Marley-no woman no cry
  Bob Marley-no woman no cry
 • Kedilerin efendisi
  Kedilerin efendisi
VİDEO GALERİ
YUKARI