Bugun...
Bizi izleyin:Birinci Yıldırım Beyazıt Dönemi ve Önemli Olayları

Tarih: 01-02-2019 14:51:34 Güncelleme: 02-02-2019 07:26:34 + -


Osmanlı Dönemin de bir çok önemli olayın meydana geldiği bir dönemdir Beyazıt Dönemi. Ankara Savaşı ile Osmanlıda buhranlı yılların başlamasıdır.


Birinci Yıldırım Beyazıt Dönemi ve Önemli Olayları

 

 

Birinci Yıldırım Beyazıt Dönemi

 

Osmanlı padişahlarının dördüncüsü olan Birinci Bayezit, 1360 yılında doğdu. Babası Birinci Murat, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Çocukluk yıllarını Bursa'da geçirdi. Eğitimi kendinden önceki padişahlara göre daha fazladır.

 

Ondört yaşında iken, Sirbistan seferine çıkan babasının yerine  Bursa'da vekil olarak kaldı. Çocuk denecek yaşlarda devlet işleri  ile ilgilenmeye başladı. On sekiz yaşında, Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı Sultan Hatun ile evlendi. Bu beyliğin bazı bölümlerinin çeyiz olarak Osmanlı Devletine verilmesi ile bu bölgede oluşturulan sancağa, sancak beyi olarak gönderildi. Sancak beyliği yaptığı sırada babası ile yapılan savaşlara da katılmaya devam etti.

Karamanoğlu'na karşı yapılan seferlerdeki yararlıkları ile, Birinci Kosova Meydan Muharebesi' deki kahramanlıkları, gerek halk arasında, gerekse ordu içinde, yük sevgi kazanmasını sağladı.

 

Babası Murat Hüdavendigâr'ın, Kosova Meydan Muharebesi'nin yapıldığı akşam, savaş alanında, bir Sırp tarafından şehit edilmesi üzerine, derhal hükümdarlık görevini üzerine aldı. Bayezıt'in padişah olur olmaz ilk işi, babasının öldüğünden habersiz, savaş alanında, askerlerinin yanı sıra çarpışmakta olan kardeşi Yakup Çelebi'yi yanına çağırtarak idam ettirmesi oldu. Bayezit'in bu hareketi, Osmanlı tarihinde, taht için, kardeş kaakıtılmasının başlangıcıdır.

 

 

Kosova Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra, Bayezit, Edirne'ye ndü ve yeni savaş hazırlıklarına başladı. Bahar geldiğinde, Timurtaş Paşa'Sırbistan'a göndererek, ney Sırbistan'ı Osmanlı ülkesine katti. Sırbistan kralı, ancak kuzey Sırbistan bölümlerinde, vergi vermek kaydıyla kümdarlığını koruyabildi.

 

 

 Karamanoğulları, zaman zaman Osmanlı sınırlarına baskın lar yapmaktan geri durmuyordu. Öbür Anadolu beylikleri de Karamanoğulları'nın bu hareketinden cesaret alarak, Osmanlılar'a karşı ayaklanmada birbirleriyle yarış ettiler. Bayezit, Anadolu 'beyliklerinin bu hareketlerine bir son vermeyi, bütün beylikleri Osmanlı ülkesine katmayı tasarladı. Fakat, bu sıralarda, Bizans da, en zayıf günlerini yaşamakta idi. Bu düşünce ile, ilkin Bizans üzerine yöneldi. İstanbul önlerine kadar geldi. İstanbul'un işlerine karışacak, Bizans İmparatorunu değiştirtecek kadar kuvvet kazandı. Sonunda, Bizans'ın her yıl belirli oranda vergi vermesini kabul ederek, Bizans üzerindeki kuşatmasını kaldırve Anadolu beylikleri üzerine yöneldi.

 

 


Çok geçmeden Aydın, Saruhan, Menteşe ve Karaman beyliklerini ortadan kaldırarak, buralarını Osmanlı ülkesine kattı. Kayseri, Tokat, Sivas, Kastamonu, Samsun, Osmanlılar'a katılan şehirler arasında bulunuyordu.

 

 

 

Kazanılan savaşlar sonucu Bayezıt'in Anadolu'da yapılacak önemli bir işi kalmamıştı. Artik, Osmanlı ülkesinin tam ortasında ve yabancıların elinde olan Bizans'ı da Osmanlı ülkesine katmanin zamanı gelmişti. Bu sebeple, Bizans üzerindeki kuşatma arttırıldı ve Bayezit, bütün gücü ile Bizans'ı Osmanlı ülkesine katmak için çalışmaya başladı.

 

 

Türkler'in gün geçtikçe büyük bir kuvvet halinde Bizans surları önüne yığanak yaptığını ve imparatorluğun son günlerinin yaklaşmakta olduğunu anlayan Bizans imparatoru, Avrupa'nın Hıristiyan devletlerine, kendilerine yardım edilmesi konusunda ricacilar gönderdi. Çok geçmeden, savaşçılıkları ile ünlü Fransız şövalyelerinin de katıldığı, çeşitli Avrupa ülkelerinin askerinden meydana gelmiş yüz bin kişilik bir haçlı ordusu, Balkanlar üzerine yürümeğe başladı. Bayezit, bu durumda Bizans'ı elde ederken, Avrupa'daki topraklarının elden gitmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalır gibi olmuştu. Bu nedenle savaş planlarını derhal değiştirdi ve büyük bir hızla, Balkanlar'a doğru yürüyerek, düşman kuvvetlerini, yolda karşılamak imkânıbuldu.

 

 

Haçlı ordusu, Niğbolu önlerine gelmiş bulunuyordu. Kalenin komutanı Doğan Bey, Bayezıt'ten imdat gelemeyeceği üzüntüsü içinde, kaleyi canla başla savunuyordu. Bayezit, hiç kimsenin ummadığı bir zaman içinde, Niğbolu önlerine geldi. Niğbolu ovasında, düşman kuvvetleri ile, korkunç ve kanlı bir çarpışmaya girişti. Sabahtan başlayan meydan muharebesi, akşamın geç saatlerinde biterken, haçlı ordusu, bir kere daha Türkler karşısında perişan oluyor ve Avrupa kapıları, bir kez daha Türkler'e açılmış oluyordu.

 

Osmanlı ordusunun, haçlılara karşı kazandığı bu zafer, bütün Müslüman ülkelerinde büyük sevinçle kutlandı. Mısır'da bulunan halife, bu zaferden sonra, Bayezit'e, daha önceleri Selçuk hükümdarları için kullanılan «Sultan-ı iklim-i Rum, şanını verdi. Birinci Bayezit'in başka bir adı da, savaşlarda yıldırım gibi yetişmesi yüzünden «Yıldırım oldu.

 

 

Yıldırım Bayezıt, Niğbolu zaferinden sonra, önünde hiçbir engel kalmadığından, yeniden Bizanskuşatma ine koyuldu. Önceden bir kale yaptırdığı Anadolu yakasında, Anadolu Hisa'nı meydana getirdi. Devamlı kuşatılma halinde bulunan Bizans'ın bütün çevresini, böylece, kendi toprakları ile kuşatmış, her hangi bir yerden, her hangi bir yardım alınabilmesi imkânlarını kaldırmıştı.

 

Bizans, Osmanlılar'ın bu kuşatması karşısında, çok zor durumda kaldı. Dışardan hiç bir yardim gelmediği için halk, yiyeceksizlikten perişan bir duruma geldi. Bizanslılar, Yıldırım Bayezit'e barış teklifinde bulundular. Yıldırım Bayezit de, İstanbul'da bir müslüman mahallesi kurulması, yılda on bin duka altını verilmesi gibi ağır şartlarla, on yıllık bir barış imzalamayı uygun buldu.

 

 

Yıldırım Bayezıt'in büyük ve zengin olmağa başlayan bir ülkenin hükümdarı olarak, büyük ihtişam içinde yaşamaya bladığı bu yıllarda, Anadolu'da, Osmanlılar için, büyük bir tehlike başgöstermeye başladı. Asya'da, kendi kuvvet ve kudretine dayanarak büyük bir Türk imparatorluğu kurmuş olan Timur, batıya doğru olan akınları sırasında, Osmanlılar'la çatışmak durumunda kaldı. Hele bu durum,. Yıldırım Bayezit tarafından ülkeleri alınmış olan Anadolu beylerinin Timur'un yanına sığınmaları ve Yıldırım Bayezıt'ten yakınmaları sonucunda daha da sertleşti. Ayni şekilde, Timur'un eline geçirdiği ülkelerin hükümdarlarının Yıldırım Bayezit'e sığınmaları da, iki büyük Türk hükümdarı arasındaki, düşmanlığı, önüne geçilmez bir duruma sokmaya başladı. İki hükümdar arasında bu konuda mektuplar yazıldı. Bu mektuplarda, iki büyük hükümdar da, kendi güçleri. ne güvendikleri için, biribirleri ile alay ettiler. Bu durum, iki hükümdar arasında, bir savaşı zorunlu hale getirdi.

 

 

 

Timur, kuvvetlerini, Doğu Anadolu'dan, İç Anadolu'ya doğru yöneltti. 1402 yılı Temmuz ayında, Ankara Ovasında, Timur'un ordusu ile Yıldırım Bayezit'in ordusu kaçınılmaz bir duruma gelen karşılaşmaya giriştiler. İki taraf arasında başlayan kanlı savaş, Osmanlılar'ın yenilgisi ile sonuçlandı.

 

 

Ankara Savaşı'nda, Timur'un askerleri Yıldırım Bayezit'in kine oranla çok fazla idi. Ordusu o günün en gelişmiş silahları ile donatılmıştı. Bir atlı ordusu durumunda idi ve büyük bir fil kitası ile de kuvvetlendirilmişti. Osmanlı ordusu ise, daha modern olmakla beraber, kuvvet bakımından, düşman kuvvetleri ile denk bir durumda değildi. Bu denksizliğin yanısıra, Osmanlılar, günlerce yol yürümüşler ve yorgun bir duruma gelmişlerdi. Ankara ovasına, Yildirim Bayezit'in kuvvetlerinden önce gelmiş olan Timur ise, bu ovada, saviçin en uygun yerleri seçmiş, su başlarına yerleşmiş ve askerlerini dinlendirebilecek zamanı bulmuştu. Yıldırım Bayezit, Ankara ovasına geldiğinde, durumun kendi lehine olmadığını görmekle beraber, savaşa derhal başlamaktan başka çare bulamadı. Kısa bir süre devam eden kanlı meydan savaşında, Yıldırım Bayezit'in kuvvetleri, canlarını dişlerine takarak çarpıştılar. Ancak, Yıldırım Bayezit'in ordusunda bulunan Germiyan, Aydın, Menteşe, Saruhan askerleri kendi beylerinin karşı tarafta bulunduğunu öğrendiklerinde, Timur'un saflarına geçerek, Osmanlı ordusunda büyük bir gediğin açılmasına sebep oldular. Artık, savaşı, Timur'un kazanacağı belli olmuştu. Yildirim Bayezit ve şehzadeler, bu ümitsiz durumda bile, sonuna kadar çarpışmaktan yılmadılar. Yıldırım Bayezit, savaş alanında bir er gibi, kahramanca savtı. Yanında bulunan yeniçeri grubu ve kendisine sadık kalan bir kaç komutan ve yanından ayrılmayan oğlu, Musa ile, insan üstü bir kuvvetle, akşama kadar çarpıştı. Fakat, beri yanda Osmanlı ordusu perişan olmuş ve geri çekilmeye başlamıştı. Yıldırım ise, geri çekilmeyi, adına ve kahramanlığına yediremediği için, savaşmak tan geri durmadı. Akşam üstü, son ve kesin bir hücuma geçmek isterken, çok üstün kuvvetler tarafından kuşatıldı ve esir edildi.

Böylece, iki büyük hükümdar arasında sabahleyin başla mış olan kanlı meydan savaşı, Timur'un yenmesi ve Yıldırım Bayezit'in esir edilmesi ile son bulmuş oluyordu.

Timur'a esir düşmesi, Yıldırım Bayezit için, çok ağır bir darbe oldu. Bu esirlik hayatı fazla sürmedi. Osmanlı Türkleri'nin bu kahraman ve yılmaz hükümdarı, esirlik hayatının sekizinci ayında, maddi ve manevi büyük istiraplar içinde kıvranarak Akşehir'de öldü. Cenazesi, bir re sonra, Timur tarafından Bursa'ya gönderildi. Türbesi, Bursa'da Yıldırım camii yanındadır.

 

 

Osmanlı hükümdarları içinde, düşmanla yüzyüze çarpışmış olan hükümdarların en kahramanı olan Yıldırım Bayezit, kırk üç yıl yaşamış ve on dört yıl hükümdarlik etmiştir. Yeşilimsi mavi gözlü, tunç çehreli, gür saçli, sarı sakallı, büyük burunlu, orta boylu idi. Tuttuğunu bir anda koparmak isteyen bir karakteri vardı. Karar ve hareketlerinde daima hızlı idi. En olmaz gibi görünen işlerde bile başarıya ulaşabileceğine güvenen sonsuz bir enerjisi vardı.

 

 

Devrindeki önemli olaylar:

1389 Bayezit I. in hükümdar olması,

Kardeşi Yakup Çelebi'yi Kosova Meydan Savaşı sırasında öldürtmesi.

1390 Germiyan, Aydın, Saruhan beyliklerine son vermesi.

İstanbul kuşatmasının başlaması. 1392 Çandaroğulları'nın Kastamonu bölümüne son verilmesi.

1393 Amasya'nın alınması

Doğu Bulgaristan'ın ele geçirilmesi.

1394 Selanik'in fethi.

1395 Yunanistan seferinin başlaması.

Istanbul'un kuşatılmasının arttırılması.

1396 Nigbolu Meydan Muharebesi zaferi.

Amayutluk'ta bazı yörelerin ele geçirilmesi.

1398 Samsun ve Canik'in Osmanlılar'a katilmaSI.

1400 Timur'un Anadolu'da ilerlemeye başlaması.

1401 Timurla Bayezit'in mektuplaşmalan.

1402 Ankara Meydan Muharebesi'nde Osmanların yenilgiye uğraması ve Bayezit'in esir duşmesi.

1403 Yıldırım Bayezit'in ölmesi.

 

 

Niğbolu Savaşının Nedenleri ve Sonuçları (1396)

Nedenleri

-Haçlıların 1. Kosova Savaşının intikamını almak ve Osmanlıları Balkanlardan çıkarmak,

-Bizans'ın İstanbul kuşatan Osmanlı Devletine karşı Avrupa'dan ayrdım istemesi.

 

Sonuçları

*Osmanlı Devletinın savaşı kazanması,

*Bulgaristan osmanlı toprraklarına katıldı,

*Bosna Hersek Osmanlı devletine bağlandı,

*Bizans vergi vermeyi kabul etti,

*Memlük Devletinin himayesinde bulunan Halifenin  I.Beyazıt a '' Sultan-ı İklim -i Rum'' ünvanını verdi,

*Bu ünvan Anadolubirliğinin kurulmasını kolaylaştırmıştır.

 

Ankara Savaşının Nedenleri ve Sonuçları (1402)

Ankara Savaşının Nedenleri

-Timur'un Çin seferine çıkmadan batıyı güvenliği sağlamak istemesi,

-iki devletin Anadolu'ya hakim olmak istemeleri,

-Her iki hükümdarın ''Cihan Hakimiyeti Düşüncesinin '' olması

-Timur'a sığınan Anadolu Beylerinin Timuru kışkırtmaları,

-Timur'un Osmanlı  Devleti'ne sığınan beyleri I.Beyazıt'dan istemeleri,

-Timur'un Sivas'ı alıp Anadolu'ya ilerlemeye başlaması

 

 

Ankara Savaşının Sonuçları 

-Osmanlı ordusu savaşı kaybetti,

-Anadolu beylikleri tekrar kuruldu,

-Anadolu siyasi birliğinin bozulması,

-Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirdi,

-Balkanlarda ilerleyiş durdu,

-Fetret devre başladı,(Timur Osmanlı devletini Beyazıt'ın dört oğlu arasında paylaştırdı)

-I.Beyazıt ve oğlunun esir düştü


FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Tarih Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Antalya Resim ve Fotoğrafları
  resim yok
 • Seydişehir Kuğulu Park
  Seydişehir Kuğulu Park
 • Fas Turizmi ve Fas Resimleri
  Fas Turizmi ve Fas Resimleri
 • Bir Gül Bahçesine Girercesine
  Bir Gül Bahçesine Girercesine
 • Poz veren hayvanlar
  Poz veren hayvanlar
 • Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
  Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Gönül Sultanları- Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi
  resim yok
 • Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
  Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
 • Frikik oyunu
  Frikik oyunu
 • Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
  Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
 • Bob Marley-no woman no cry
  Bob Marley-no woman no cry
 • Kedilerin efendisi
  Kedilerin efendisi
VİDEO GALERİ
YUKARI